Odysseia (Cesta)

Režie:  Zbyněk Srba

Autor: Oldřich Veselý, Miloslav Klíma, Zbyněk Srba, Pavel Vrba

Legendární putování na motivy Homérova eposu a Homérských hymnů. Výpravný muzikál o strastiplné cestě slavného řeckého hrdiny. Napínavé dobrodružství i příběh lásky, věrnosti, naděje, pýchy a malověrnosti.

Obnovená premiéra: 27. října 2017 na velké scéně Městského divadla v Mostě.