Řidič slečny Daisy

Režie:  Jakub Korčák

Autor: Alfred Uhry

Bohatá vdova Daisy je už poněkud stará na to, aby mohla sama řídit auto, a tak jí syn Boolie najme černošského šoféra. To by nebylo nic tak mimořádného, kdyby se děj neodehrával ve Spojených státech padesátých a šedesátých let, kdy v ulicích i politice trvají rasové spory. V Uhryho poetické komedii rovněž sledujeme vyprávění o věcech jaksi obecnějších, stojících mimo politiku či veřejné mínění, a sice hru o složitém sbližování dvou lidí, stárnutí, samotě i tvrdohlavosti.

Obnovená premiéra: 7. ledna 2017 na malé scéně Městského divadla v Mostě.